Hướng dẫn cơ bản về giao dịch Futures trên ứng dụng Nami Exchange

Hướng dẫn cơ bản về giao dịch Futures trên ứng dụng Nami Exchange

Giao diện ví Futures trên ứng dụng Nami Exchange

  1. USDT: Dùng để ký quỹ với những lệnh được đặt với cặp giao dịch USDT.
  2. VNDC: Dùng để ký quỹ với những lệnh được đặt với cặp giao dịch VNDC.
  3. NAMI: Dùng để làm phí giao dịch.

Cách đặt lệnh trên ứng dụng Nami Futures

Bước 1: Tại màn hình giao diện thị trường, chuyển sang chế độ Futures, chọn một cặp giao dịch bất kỳ. Trong khuôn khổ bài hướng dẫn Nami chọn cặp BTC/USDT.

Bước 2: Chọn chế độ đặt lệnh “Chuyên nghiệp” hoặc “Đặt nhanh”.

Bước 3: Chọn loại lệnh đặt. Nami Futures áp dụng ba loại lệnh cơ bản: Market, Limit.

Trong ví dụ này, Nami sẽ hướng dẫn đặt lệnh ở chế độ chuyên nghiệp với loại lệnh Limit.

Bước 4: Nhập khối lượng giao dịch, điểm Stop Loss (SL) và điểm Take-Profit (TP).

Bước 5: Chọn đòn bẩy. Hiện tại Nami đang hỗ trợ nhà đầu tư đặt lệnh với đòn bẩy x1 đến x100 tuỳ từng cặp giao dịch.

Bước 6: Chọn nút “Mua” hoặc “Bán” tuỳ theo nhu cầu để hoàn tất thao tác đặt lệnh.


Cách kiểm tra Lịch sử giao dịch

Kéo xuống phía dưới màn hình giao dịch quý khách hàng sẽ thấy 02 thanh công cụ

  1. Ô Lệnh đang mở: Bao gồm các lệnh chờ khớp và các lệnh đang mở.
  2. Ô Lịch sử: Các lệnh đã đóng.


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.