1inch nâng cấp Fusion cải thiện bảo mật và lợi nhuận hoán đổi

1inch nâng cấp Fusion cải thiện bảo mật và lợi nhuận hoán đổi

Là một hệ thống giao dịch và khớp lệnh phi tập trung, Công cụ hoán đổi 1inch kết nối người dùng DeFi và cung cấp tính thanh khoản cho các giao dịch tiền điện tử thông qua các nhà tạo lập thị trường chuyên nghiệp.

Công cụ tổng hợp tài chính phi tập trung (DeFi) hàng đầu 1inch Network đã công bố một bản nâng cấp lớn - Fusion - xung quanh Công cụ hoán đổi 1inch của nó. Việc nâng cấp Fusion nhằm mục đích cung cấp các giao dịch hoán đổi hiệu quả về chi phí, an toàn và có lợi nhuận cho các nhà đầu tư tiền điện tử.

Chế độ Fusion trong 1inch Swap Engine cho phép các nhà đầu tư DeFi đặt lệnh với mức giá và phạm vi thời gian được quyết định trước mà không phải trả phí mạng. Ngoài ra, việc nâng cấp bao gồm các cải tiến mạng như hợp đồng đặt cọc được cập nhật và Tokenomics.

Là một hệ thống giao dịch và khớp lệnh phi tập trung, Công cụ hoán đổi 1inch kết nối người dùng DeFi và cung cấp tính thanh khoản cho các giao dịch tiền điện tử thông qua các nhà tạo lập thị trường chuyên nghiệp. Giải thích về ý định đằng sau việc nâng cấp Fusion.

Đi ngược lại cách tiếp cận tập trung truyền thống, bản nâng cấp mới nhất của 1inch cho phép các nhà đầu tư thực hiện các giao dịch hoán đổi không giám sát an toàn, được thực hiện theo cách hoàn toàn không cần sự cho phép và không cần sự tin tưởng.

Theo thông báo, 1inch cung cấp tính thanh khoản vô hạn và sử dụng một loại phương pháp khớp lệnh phi tập trung mới dựa trên mô hình đấu giá của Hà Lan, như được hiển thị bên dưới.

Chế độ Fusion cho phép người dùng trao đổi mã thông báo trên các DEX khác nhau mà không phải trả bất kỳ khoản phí mạng nào. Việc nâng cấp cũng cho phép người dùng chọn thời gian thực hiện lệnh theo yêu cầu riêng của họ.

Hơn nữa, chế độ Fusion cung cấp khả năng bảo vệ chống lại giá trị có thể trích xuất tối đa (MEV), đề cập đến giá trị tối đa có thể được trích xuất từ sản xuất khối vượt quá phần thưởng khối tiêu chuẩn và phí gas.

Cùng với việc nâng cấp, 1inch đã ra mắt Chương trình khuyến khích trình phân giải 1inch, sẽ giúp các nhà phân giải được hoàn lại tiền cho lượng khí đã chi cho việc thực hiện các đơn đặt hàng của người dùng ở chế độ Fusion cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2022.

Các chuyên gia bảo mật tin rằng các cuộc tấn công cầu nối vẫn sẽ đặt ra một thách thức lớn cho lĩnh vực DeFi vào năm 2023.

Về vấn đề này, một trong những công nghệ chính hiện có là bằng chứng không có kiến thức (zero-knowledge proofs - ZKPs), cho phép dữ liệu được xác minh và chứng minh là chính xác mà không tiết lộ thêm thông tin.


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.