2 cách để đăng ký tài khoản trên Nami Exchange

2 cách để đăng ký tài khoản trên Nami Exchange

Đăng ký tài khoản trên website Nami Exchange

Bước 1: Truy cập vào website Nami Exchange

Bước 2: Tại màn hình chính, chọn ô “Đăng Ký”

Bước 3: Nhập đầy đủ 03 trường thông tin sau và bấm nút “Đăng ký”:

  • Email đăng ký tài khoản
  • Mật khẩu
  • Xác nhận mật khẩu

Bước 4: Kiểm tra email, xác nhận đăng ký tài khoản bằng cách ấn nút “Confirm”.

Đăng ký tài khoản trên ứng dụng Nami Exchange


Bước 1: Tải và mở ứng dụng Nami Exchange tại:

Bước 2: Tại màn hình chính, chọn vào mục “Tài khoản”

Bước 3: Chọn vào ô “Bạn chưa đăng nhập”

Bước 4: Chọn nút “Đăng ký”

Bước 5: Nhập đầy đủ 03 trường thông tin sau và bấm nút “Đăng ký”:

  • Email đăng ký tài khoản
  • Mật khẩu
  • Xác nhận mật khẩu

Bước 6: Kiểm tra email, xác nhận đăng ký tài khoản bằng cách ấn nút “Confirm”.

Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.