Đặt lại mật khẩu với tài khoản Nami Exchange

Đặt lại mật khẩu với tài khoản Nami Exchange

Tại sàn giao dịch Nami Exchange, người dùng có 02 hình thức đăng nhập. Hãy chọn hình thức đăng nhập của bạn:

Đăng nhập bằng tài khoản Google/Facebook/Apple

Quý khách vui lòng thực hiện theo các bước sau:

  • Bước 1: Thực hiện thao tác lấy lại mật khẩu trên nền tảng Google/Facebook/Apple.
  • Bước 2: Đăng nhập trên Nami Exchange với tài khoản trên.

Đăng nhập bằng tài khoản Nami Exchange

Quý khách vui lòng thực hiện các bước sau đây để đặt lại mật khẩu

  • Bước 2: Nhập địa chỉ email được dùng để đăng ký ấn nút “Xác nhận”.
  • Bước 3: Kiểm tra email và nhập vào nút “Đặt lại mật khẩu”.
  • Bước 4: Nhập mật khẩu mới và xác minh lại mật khẩu và cuối cùng bấm nút “Đặt lại mật khẩu” để hoàn tất.

Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.