Polkadot chính thức triển khai đấu giá Parachain

Polkadot chính thức triển khai đấu giá Parachain

Để cạnh tranh với các hệ sinh thái khác trong crypto, Polkadot đang cố gắng phát triển nhanh chóng thông qua việc thúc đẩy các lĩnh vực quan trọng xuất hiện. Theo thông báo của người sáng lập Polkadot – Gavin Wood và Robert Habermeier vào ngày 12/10, sau 5 năm phát triển từ Parity Technologies, ngày 11/11 sắp tới, các nhà lãnh đạo của dự án sẽ bắt đầu bỏ phiếu để xác định vị trí Parachains trước khi Polkadot ra mắt Parachains.

Lần ra mắt này chính là đại diện cho lần cuối cùng của công nghệ cốt lõi được nêu trong Polkadot Whitepapper.

tweet thông báo về sự kiện ra mắt parachains của Polkadot
Palkadot thông báo về sự kiện ra mắt Parachains trên tweet của mình

Polkadot ra mắt Parachains

Polkadot thông báo rằng, để có thể tham gia vào cộng đồng Parachains cũng như các chương trình thu hút quỹ liên quan, người tham gia nên lưu ý rằng họ sẽ bị yêu cầu về mã thông báo không bị ràng buộc. Thời gian hủy liên kết  trên Polkadot là 28 ngày.

Bên cạnh đó, Polkadot cũng nhắc lại một điều để cộng đồng nhớ rằng, parachains đã chạy trong mạng chim hoàng yến của Polkadot, Kusama, với sự ra mắt của Statemine vào tháng 6 năm nay, với 11 phiên đấu giá vị trí parachain diễn ra thành công trên đó và tổng cộng 12 parachains trực tiếp. Kể từ đó, hệ thống đã được thử nghiệm và nâng cấp, khi nhóm parachain tiến hành nâng cấp ‘không cần fork’ trên mạng, xử lý hàng triệu giao dịch.


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.