Phân tích dữ liệu On-chain (tuần 34/2022)

Phân tích dữ liệu On-chain (tuần 34/2022)

Thị trường Bitcoin gần đây đã trải qua một làn sóng cứu trợ ngắn hạn, với giá giao dịch trên Realized Price (Giá thực) trong 23 ngày liên tiếp. Tuy nhiên, sự yếu kém trong hoạt động mạng đã thể hiện thông qua xu hướng bán tháo trong tuần này, với việc giá tiếp tục giảm xuống dưới mức phí cơ bản quan trọng này.

Tổng quan thị trường tuần qua

Giá giao dịch hiện tại ở mức 21,700 USD, trong khi giá giao ngay thấp hơn một chút ở mức 21,300 USD. Trong thị trường giá giảm 2018-2019, giá dao động dưới mức giá giao dịch trong 140 ngày, làm cho thời gian thị trường giá giảm chỉ kéo dài 36 ngày ngắn ngủi, và do đó có thể cần thêm thời gian tích lũy.

Trong bài báo này, chúng ta sẽ khám phá những yếu tố dẫn đến đợt bán tháo tuần này, cùng với các chỉ số cần theo dõi để hỗ trợ phục hồi quy mô vĩ mô hơn.

Sự điều chỉnh giảm của Valuation

Với giá thực (Realized Price) cao, hai mô hình giá trên chuỗi bổ sung nằm dưới thị trường như các mức hỗ trợ tiềm năng. Delta PriceBalanced Price là các mô hình trên chuỗi nổi tiếng với thành tích hội tụ với giá xung quanh đáy chu kỳ.

  • Delta Price (13,760 USD 🟣) là một mô hình định giá kết hợp được hình thành trên cả cơ sở Kỹ thuật và Trên chuỗi. Nó được tính bằng chênh lệch giữa Realized Price và Giá trung bình mọi thời đại (All-time Average Prices). Giá Delta trước đây đã bắt được bấc đáy của thị trường gấu.
  • Balanced Priced-Giá cân bằng (17,180 USD 🔵) đại diện cho sự khác biệt giữa Realized Price và Giá chuyển nhượng (Transferred Price) (giá theo thời gian trong ngày). Đây có thể được coi là một hình thức của mô hình 'giá trị hợp lý', nắm bắt sự khác biệt giữa những gì đã được thanh toán(cơ sở chi phí) và những gì đã được chi tiêu (chuyển nhượng).

Biểu đồ dưới đây nêu rõ những điểm tương đồng giữa cấu trúc thị trường hiện tại và giai đoạn hình thành đáy trong năm 2018-2019.

Cơ hội phân phối

Ban đầu, chúng ta sẽ kiểm tra Điểm tích lũy xu hướng của Cohort để cung cấp thông tin chi tiết về hành vi tích lũy/phân phối của tất cả những người tham gia thị trường được phân loại theo quy mô ví. Phóng to sự phục hồi gần đây từ đáy cục bộ vào giữa tháng 6, chúng ta có thể quan sát thấy hai giai đoạn khác nhau:

  • Giai đoạn A 🟡: Sau khi giảm xuống dưới 20,000USD, Cá con (<1 BTC) và Cá voi (>10,000 BTC, không bao gồm các sàn giao dịch và thợ đào) là những người tích lũy ròng, trong khi các lớp đầu tư khác đang ở ‘’chế độ cân bằng’’.
  • Giai đoạn B 🔴 : Sau khi giá chạm về Realized Price, tất cả các nhóm đã nắm bắt cơ hội để phân phối tiền. Điều thú vị là đà tích lũy mạnh mẽ liên tục của Cá con (<1 BTC) cũng đã suy yếu trong giai đoạn này.

Do đó, sự tăng giá gần đây đã kích hoạt giai đoạn phân phối trên diện rộng, tạo thêm áp lực bán cho thị trường.

Theo dõi nhu cầu thông qua hoạt động mạng

Số lượng Địa chỉ Mới duy nhất (Unique New Adresses) xuất hiện lần đầu tiên là một công cụ hiệu quả để đánh giá hoạt động trong mạng. Xu hướng các địa chỉ mới gia nhập thị trường có thể cung cấp một tín hiệu mạnh mẽ cho hoạt động mạng. Do đó, chúng ta sẽ so sánh mức trung bình hàng tháng của các địa chỉ mới với mức trung bình hàng năm để nhấn mạnh sự thay đổi tương đối trong tâm lý chi phối và giúp xác định làn sóng chuyển sang hoạt động mạng.

  • Xác nhận thị trường giá giảm 🔴 : Cùng với giá giảm từ ATH tháng 4 năm 2021, đường DMA 30 của Địa chỉ mới đã giảm mạnh xuống dưới DMA 365. Điều này đã thiết lập xác nhận rằng giai đoạn thị trường giảm có khả năng xảy ra thông qua lăng kính hoạt động mạng.
  • Xác nhận nhu cầu mới 🟢 : Sau một giai đoạn hợp nhất thị trường kéo dài, sự gia tăng đột ngột DMA 30 trên DMA 365 cho Địa chỉ mới đã báo hiệu một dấu hiệu đầy hứa hẹn về người mới tham gia nhập thị trường.

Kiểm tra mức tăng giá giao ngay gần đây trên giá thực tế cho thấy mức trung bình hàng tháng của các Địa chỉ mới vẫn thấp hơn mức trung bình hàng năm 🟡. Mô hình này có thể được coi là sự xác nhận của nhu cầu thấp trên thị trường.

Nghiên cứu sâu hơn về nhu cầu, Doanh thu từ phí của Thợ đào cho phép đánh giá khả năng cạnh tranh của không gian Khối. Đây có thể được coi là một phép đo mức độ nghẽn mạng và nhu cầu đưa vào khối tiếp theo.

Nhu cầu thấp 🔴: Giai đoạn đầu của quá trình hình thành thị trường gấu thường trùng với sự bốc hơi của phí từ doanh thu của các thợ đào. Ở đây, phạm vi điển hình từ 2,5% đến 5% đã đóng vai trò là ngưỡng lịch sử giữa nhu cầu cao và thấp trên thị trường.

Nhu cầu cao 🟢: Ngược lại, mức gia nhập duy trì trên phạm vi 2,5 đến 5,0% đã nói ở trên có thể được coi là một dấu hiệu mang tính xây dựng để đánh giá một làn sóng nhu cầu mới.

Cấu trúc hiện tại của chỉ số này cho thấy mức độ nhu cầu về không gian khối đang tăng lên đáng kể. Mặc dù tính đơn giản của nó, việc đo lường động lượng của các khoản phí đã trả cho tổng giá trị đã thanh toán là một chỉ báo vĩ mô sâu sắc để đánh giá các động lực phức tạp của nhu cầu mạng ngày càng tăng.

Sự hiện diện của các nhà đầu tư nhỏ lẻ trong mạng lưới có thể được đánh giá bằng cách phân tích xu hướng dài hạn của các giao dịch nhỏ. Biểu đồ sau đây hiển thị đường trung bình động 90D của tổng khối lượng giao dịch dưới 10,000 USD.

Giả sử các giao dịch quy mô nhỏ chủ yếu do các nhà đầu tư bán lẻ, thì giá trị trung bình hàng quý của số liệu này có thể được sử dụng để theo dõi tâm lý chi phối của thị trường. Các giai đoạn tăng giá kéo dài 🟩 hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nhỏ lẻ so với các giai đoạn giảm giá 🟥, vì vậy xu hướng khối lượng giao dịch nhỏ có thể được sử dụng để đánh giá môi trường thị trường.

Điều thú vị là sự chuyển động tích cực gần đây đối với nhóm nắm giữ BTC ở mức giá 24,400 USD không có bất kỳ sự thay đổi nào về khối lượng chuyển nhượng hoặc nhu cầu ở quy mô bán lẻ 🟦. Mô hình này bổ sung thêm xác nhận về điểm yếu cơ bản của đợt tăng thị trường này.

Nhìn vào Tổng dòng giao dịch chảy vào tất cả các sàn giao dịch được xếp chồng lên nhau (giá trị USD), chúng ta cũng có thể thấy được mối tương quan tương tự giữa hành vi theo chu kỳ của giá Bitcoin và dòng tiền trao đổi bằng USD 🟥 và dòng ra 🟩. Dòng tiền trao đổi hiện đã giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm, quay trở lại mức cuối năm 2020. Tương tự như khối lượng nhà đầu tư bán lẻ, điều này cho thấy hiện tại vẫn thiếu sự quan tâm của những nhà đầu cơ đối với tài sản tiền điện tử này.

Để thiết lập một chỉ báo rõ ràng dựa trên mối liên hệ giữa các luồng trao đổi và tâm lý thị trường rộng lớn, chúng ta đã xác định một số liệu mới, Bội số luồng trao đổi (Exchange Flow Multiple) là trung bình của khối lượng dòng vào và dòng chảy ra bằng USD liên quan đến tất cả các sàn giao dịch (tức là dòng vào + dòng ra chia cho 2).

Bội số luồng trao đổi có thể được sử dụng như một ngưỡng có thể được sử dụng để lập bản đồ giai đoạn 🟢 đầu 🔴 và sau của thị trường gấu. Do đó, từ những quan sát trên, có vẻ như đợt tăng giá gần đây có rất ít yếu tố tác động đằng sau do đó xác nhận điểm yếu mà chúng tôi đã nhấn mạnh ban đầu trong WoC 31.

Niềm tin của nhóm chủ sở hữu ngắn hạn

Theo dõi Nhu cầu và Hoạt động của Mạng lưới với trọng tâm tập trung vào các nhà đầu tư bán lẻ và các nhà đầu cơ có thể cung cấp thông tin chi tiết về việc lập bản đồ các giai đoạn cuối của thị trường gấu. Tuy nhiên, để hoàn thành câu đố này, chúng tôi sẽ kết thúc bằng phần đánh giá về Sự tự tin của người nắm giữ ngắn hạn (Short-Term Holders).

Cấu trúc thị trường hiện tại giống với các mô hình hình thành đáy trong quá khứ. Nói chung, sau một giai đoạn tích lũy kéo dài đã diễn ra, bất kỳ biến động giá tích cực nào đều có xu hướng củng cố niềm tin của các nhà đầu tư ngắn hạn với cơ sở chi phí gần tương đương với giá trị thị trường.

Phù hợp với điều này, một xu hướng tăng bền vững thường đi kèm với hai thay đổi vĩ mô:

Giảm lỗ thực (Realized Losses) khi tất cả những người bán còn lại đã kiệt sức khỏi thị trường.

Việc chốt lời do nhóm nắm giữ ngắn hạn quyết định khi những người mới tham gia thị trường sẽ là nhân tố hấp thụ áp lực từ phía bán.

Giảm lỗ thực (Realized Loss)

Điều tra về thị trường giá giảm 2018-2019 cho thấy rằng ở giai đoạn cuối của quá trình hình thành đáy, Lãi/Lỗ ròng thực (90DMA) đã dần hồi phục về mức trung lập, khi những người bán cuối cùng kiệt sức khỏi thị trường.

Xu hướng hiện tại cho thấy mức độ dễ bị tổn thương về giá đối với bất kỳ lực lượng tiêu cực nào trên thị trường.

Hấp thụ áp lực bán

Nhìn vào SOPR của Nhóm nắm giữ ngắn hạn (90DMA), chúng ta có thể thấy tỷ lệ giá bán của nhà đầu tư được điều chỉnh theo hàng quý so với giá mua. Mức ngưỡng quan trọng trong số liệu này là vượt qua 1.0.

Sau khi đầu cơ từ ATH tháng 11, những người nắm giữ ngắn hạn (những người mua đu đỉnh) đã nhận ra khoản lỗ nặng, khiến cho những Người nắm giữ ngắn hạn SOPR (90DMA) giảm mạnh xuống dưới 1 🟥.

Giai đoạn này thường được theo sau bởi một giai đoạn tin tưởng thấp. Điều này xảy ra bởi vì các nhà đầu tư thường sẵn sàng bán bằng hoặc gần bằng cơ sở chi phí của họ để chỉ đơn giản là lấy lại vốn 🟡.

Cuối cùng, sau khi tích lũy ở khu vực đáy diễn ra đủ, sự bứt phá bền vững trên 1,0 thường xác nhận rằng dòng vốn mới đang chảy vào thị trường và đang hấp thụ lợi nhuận của những người nắm giữ ngắn hạn 🟩.

Kết luận

Trong báo cáo này, chúng ta đã thảo luận về các yếu tố chính dẫn đến sự suy yếu khiến giá từ 24,400 USD quay trở lại dưới Realized Price. Các nhà đầu tư từ nhiều nhóm quy mô ví khác nhau đã quyết định phân phối trong đợt biểu tình gần đây trên mức chi phí cơ sở trung bình của thị trường.

Xu hướng tăng giá gần đây cũng không thu hút được một làn sóng đáng kể người mới, trong đó đáng chú ý là các nhà đầu tư và nhà đầu cơ bán lẻ. Động lực hàng tháng của dòng tiền cũng không cho thấy một làn sóng nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường, cho thấy thị trường hiện tại có một dòng vốn tương đối mờ nhạt.

Cấu trúc thị trường hiện tại chắc chắn có thể so sánh với thị trường con gấu cuối năm 2018, tuy nhiên chưa có sự đảo ngược xu hướng vĩ mô về khả năng sinh lời và dòng cầu cần thiết cho một xu hướng tăng bền vững. Do đó, rất có thể xảy ra giai đoạn hợp nhất kinh tế đáy chu kỳ đang diễn ra, khi các nhà đầu tư Bitcoin cố gắng tạo dựng một nền tảng vững chắc, tất nhiên phải tuân theo sự không chắc chắn dai dẳng và các sự kiện bất lợi trong bối cảnh vĩ mô.


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.