Nhận thức về Metaverse đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 6 tháng

Nhận thức về Metaverse đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 6 tháng

Một nghiên cứu gần đây cho thấy nhận thức về metaverse đạt 74% vào tháng 3, với đa số người tham gia đồng ý rằng metaverse chính là ‘tương lai.’

Theo một phân tích gần đây về dữ liệu người tiêu dùng toàn cầu của Wunderman Thompson Intelligence, chúng tôi đã nhận thấy rằng, nhận thức về metaverse đã tăng hơn gấp đôi trong 7 tháng, đạt 74% vào tháng 3/2022.

Mặc dù phần lớn người tiêu dùng được khảo sát – những người biết về metaverse – lo ngại về quyền riêng tư và sự an toàn của trẻ em, họ vẫn đồng ý rằng metaverse là ‘tương lai’, theo báo cáo.

Tỷ lệ người tiêu dùng toàn cầu cho biết họ đã nghe nói về metaverse là 32% vào tháng 7/2021, đánh dấu mức tăng hơn 131% khi đạt 74% vào tháng 3/2022.

Báo cáo dựa trên dữ liệu người tiêu dùng do Wunderman Thompson thu thập trong số 3.005 người từ 16 – 65 tuổi ở Mỹ, Anh và Trung Quốc.

Tỷ lệ chấp nhận cao

Phần lớn những người tham gia cho thấy tỷ lệ chấp nhận cao đối với metaverse.

Trong số những người tham gia biết metaverse là gì, 74% tin rằng đó là “tương lai”, trong khi 72% nói rằng đó là “điều đáng chú ý tiếp theo”. 68% và 66% khác cho biết metaverse lần lượt “là internet tiếp theo” và “thay đổi cuộc sống”.

câu trả lời về phép thuật nghịch đảo trở thành một thói quen hàng ngày
Nhận thức về Metaverse đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 6 tháng

82% những người biết metaverse nói rằng nó sẽ trở thành một nơi để giao lưu. Các câu trả lời khác cũng chỉ ra rằng hầu hết những người tham gia cho biết nó sẽ trở thành một nơi để mua sắm và làm việc.

Metaverse mang tính xã hội và hòa nhập

Kết quả khảo sát chỉ ra rằng metaverse đang chuyển từ tương tác kỹ thuật số sang tiêu dùng và sáng tạo tích cực.

60% người tham gia quen thuộc với metaverse cho biết các thương hiệu nên sản xuất và bán các sản phẩm kỹ thuật số trên metaverse cùng với các sản phẩm vật lý.

Vì metaverse chủ yếu được những người tham gia khảo sát coi là một nền tảng xã hội hóa, 76% trong số họ cho biết họ muốn hình đại diện của mình thể hiện sự sáng tạo của họ theo những cách mà họ không thể trong thế giới thực.

51% khác cho biết họ cảm thấy sẽ dễ dàng trở thành con người thật của mình trong metaverse.

Các câu trả lời về metaverse được bao gồm
Nhận thức về Metaverse đã tăng hơn gấp đôi trong vòng 6 tháng

Những người tham gia cũng nghĩ rằng metaverse sẽ mang tính toàn diện cao. Đa số cho rằng metaverse có thể mang mọi người lại với nhau, nhưng cả các nhãn hàng, thương hiệu và những người tham gia muốn được đảm bảo rằng metaverse phải là một không gian mở, bao gồm tất cả mọi người.

Mối quan tâm

Mặc dù tỷ lệ chấp nhận cao, phần lớn những người tham gia cũng có chung mối lo ngại về metaverse.

Hầu hết các mối quan tâm đều liên quan đến sự an toàn của trẻ trong metaverse. 72% số người tham gia cho biết họ lo lắng về quyền riêng tư của trẻ em, trong khi 66% nói rằng họ lo lắng về sự an toàn của trẻ em. 57% khác nói rằng họ lo lắng về việc bị bắt nạt, cho cả bản thân và con cái của họ.

Về dữ liệu và quyền riêng tư, tỷ lệ người tham gia lo lắng về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu của họ là 69%, một mối quan tâm rõ ràng đang ngày càng gia tăng.


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.