Double Spending – Hình thức gian lận “gấp đôi”

Double Spending – Hình thức gian lận “gấp đôi”

Double Spending cho phép đánh lừa hệ thống tiền mã hóa để kiếm lợi nhuận bằng cách sử dụng cùng một khoản tiền nhiều lần.

Double Spending là gì?

Double Spending (Chi tiêu kép) là một hình thức gian lận xảy ra trong hệ sinh thái Crypto. Trong đó cùng một khoản tiền được chi cho hai người nhận cùng một lúc.

Ví dụ: Bạn có 1 Bitcoin và muốn mua chiếc ô tô cũng có giá 1 Bitcoin. Nếu Double spending bạn có thể mua được 2 chiếc ô tô và thậm chí nhiều hơn thế.

Trước khi Bitcoin xuất hiện, việc ngăn cản hành vi chi tiêu kép là không thể. Bởi việc sao chép tiền điện tử thực sự đơn giản lúc đó. Tuy nhiên với công nghệ Blockchain, Bitcoin đã mang đến một giải pháp tuyệt vời giúp ngăn chặn hành vi gian lận này.

Vậy cụ thể Blockchain đã làm những gì để ngăn cản hình thức gian lận này?

Bitcoin và chi tiêu gấp đôi

Nói một cách đơn giản, Bitcoin ngăn chặn hình thức gian lận này bằng phương thức Bằng chứng công việc (Proof of work).

Theo định nghĩa, Blockchain Bitcoin là một sổ cái công khai của các giao dịch được bảo mật. Khi bạn thực hiện một giao dịch lần đầu, nó chưa được xác nhận. Bạn có thể coi nó như một giao dịch đang chờ xử lý, đang chờ được đưa vào một khối. Các khối mới được thêm vào Bitcoin khoảng 10 phút một lần.

Như vậy, người nhận chỉ nên xem giao dịch là hợp lệ sau khi khối của nó được thêm vào chuỗi. Và cần hiểu rằng, họ có nguy cơ mất tiền, vì người gửi có thể chi tiêu cùng một số tiền ở nơi khác.

Khi một giao dịch chưa xác nhận được đưa vào trong một khối, nó sẽ được ghi vào sổ cái công khai của blockchain. Bây giờ nó là một giao dịch được xác nhận. Sau khi giao dịch được xác nhận, người gửi không thể chi tiêu các đồng tiền một lần nữa, vì quyền sở hữu được gán cho người dùng mới – và toàn bộ mạng có thể xác minh điều này.

Do đó, lời khuyên là nên chờ đợi nhiều người xác nhận trước khi chấp nhận thanh toán là hợp lệ. Đồng thời, mỗi khối tiếp theo được thêm vào sẽ làm tăng đáng kể số lượng nỗ lực cần thiết để sửa đổi hoặc viết lại chuỗi (có thể xảy ra trong cuộc tấn công 51%).

Các phương pháp thực hiện Double Spending

Tấn công 51%: khi một cá nhân hoặc tổ chức kiểm soát hơn 50% sức mạnh của mạng Blockchain. Điều này cho phép họ loại trừ hoặc sửa đổi thứ tự giao dịch. Một cuộc tấn công như vậy rất khó xảy ra đối với Bitcoin (do số lượng node lớn), nhưng đã xảy ra với các mạng khác.

Tấn công cuộc đua: hai giao dịch xung đột được truyền đi liên tiếp, sử dụng cùng một khoản tiền – nhưng chỉ có một giao dịch được xác nhận. Mục tiêu của kẻ tấn công là vô hiệu hóa một giao dịch bằng cách chỉ xác nhận giao dịch có lợi cho anh ta (ví dụ: gửi cùng một khoản tiền đến địa chỉ mà anh ta kiểm soát). Các cuộc tấn công cuộc đua yêu cầu người nhận chấp nhận một giao dịch chưa được xác nhận là thanh toán.

Tấn công Finney: kẻ tấn công khai thác trước một giao dịch thành một khối mà không truyền nó lên mạng ngay lập tức. Thay vào đó, anh ta tiêu cùng một khoản tiền đó trong một giao dịch khác, và chỉ khi đó mới truyền khối được khai thác trước đó. Điều này có thể làm mất hiệu lực giao dịch. Tương tự, các cuộc tấn công Finney cũng phụ thuộc vào sự chấp nhận của người nhận đối với các giao dịch chưa được xác nhận.

Như vậy, việc chờ xác nhận khối sẽ giảm đáng kể rủi ro trở thành nạn nhân của Double Spending.

Kết luận

Double Spending cho phép đánh lừa hệ thống tiền điện tử để kiếm lợi nhuận bằng cách sử dụng cùng một khoản tiền nhiều lần.
Tuy nhiên, thật may mắn là sự ra đời của Bitcoin và công nghệ blockchain cũng như cơ chế Proof of Work đã tạo ra một rào chắn mạnh mẽ và tạo cảm hứng cho hàng ngàn dự án tiền mã hóa khác.


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.