Cơ quan Quốc hội Hoa Kỳ đề xuất 4 lựa chọn chính sách chính cho Blockchain

Cơ quan Quốc hội Hoa Kỳ đề xuất 4 lựa chọn chính sách chính cho Blockchain

Theo yêu cầu của Quốc hội Hoa Kỳ, Văn phòng giải trình của Chính phủ Hoa Kỳ (GAO), đã đưa ra bốn lựa chọn chính sách để giúp các nhà hoạch định chính sách triển khai các công nghệ blockchain đồng thời nâng cao lợi ích và giảm thiểu thách thức.

Đánh giá công nghệ do GAO chia sẻ đã thừa nhận tiềm năng của công nghệ blockchain trong việc cải thiện nhiều ứng dụng tài chính và phi tài chính mặc dù gây lo ngại về việc đưa ra những thách thức mới trong khi cố gắng giải quyết các vấn đề liên quan đến các hệ thống truyền thống:

“Một chuỗi khối có thể vừa tăng tốc độ của hệ thống đăng ký quyền sở hữu vừa giảm chi phí bảo hiểm quyền sở hữu bằng cách làm cho việc đăng ký quyền sở hữu đơn giản hơn và đáng tin cậy hơn.”

However, some of the challenges highlighted in the study include uncertain benefits, data reliability and legal compliance.‌

Lưu đồ để xác định xem liệu blockchain có thể hữu ích hay không. Nguồn: GAO

‌Với sơ đồ trên, GAO nhằm mục đích giúp các nhà hoạch định chính sách - bao gồm Quốc hội, các cơ quan liên bang, chính quyền tiểu bang và địa phương, các tổ chức nghiên cứu và học thuật và ngành - xác định yêu cầu của việc triển khai blockchain.‌

Đánh giá của GAO đã nhấn mạnh thêm về các triển khai phi tài chính khác nhau của công nghệ blockchain, như được hiển thị bên dưới.‌

Ví dụ về các trường hợp sử dụng công nghệ blockchain tiềm năng. Nguồn: GAO

Trong khi các nhà hoạch định chính sách có quyền duy trì hiện trạng, GAO đã đề xuất bốn lựa chọn chính sách để giảm bớt quá trình ra quyết định đằng sau việc triển khai blockchain chính thống - tiêu chuẩn, giám sát, tài liệu giáo dục và cách sử dụng phù hợp.

Với việc thiết lập các tiêu chuẩn, GAO hình dung ra việc giải quyết các thách thức xung quanh khả năng tương tác và bảo mật dữ liệu. Một số cân nhắc bao gồm việc triển khai các cơ chế đồng thuận và thiết lập các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận.

Theo GAO, một chính sách giám sát có thể “giúp giải quyết những thách thức với sự không chắc chắn về pháp lý và quy định cũng như chênh lệch giá theo quy định”. Ngoài ra, GAO khuyến nghị phát hành các tài liệu giáo dục để giải quyết các thách thức xung quanh sự hiểu biết hạn chế, các lợi ích và chi phí không xác định.

Lựa chọn chính sách thứ tư, sử dụng phù hợp, nói về việc giảm thiểu các thách thức xung quanh rủi ro đối với hệ thống tài chính và các lợi ích và chi phí không xác định. Đánh giá nêu rõ việc Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) thiếu thẩm quyền cộng tác với các tổ chức phi chính phủ, nêu rõ:

“Sự không chắc chắn về pháp lý hoặc quy định có thể cản trở một số người dùng tiềm năng hưởng lợi từ blockchain.”

Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.