Bitcoin, Dogecoin và các Altcoin khác phục hồi khi thị trường được cải thiện

Bitcoin, Dogecoin và các Altcoin khác phục hồi khi thị trường được cải thiện

Theo chỉ số Sợ hãi và Tham lam, Bitcoin đã phục hồi qua mức 48,000 USD sau khi cải thiện nhẹ tâm lý thị trường. Dogecoin cũng tăng nhẹ trong 24 giờ qua khi thị trường Altcoin phục hồi. Phần lớn các token đang giao dịch đều tăng.

Theo dữ liệu của CoinMarketCap, giá Bitcoin tăng hơn 7% để đánh dấu mức cao nhất trong ngày là 49,010 USD. Các Altcoin khác cũng tăng, với Ethereum tăng gần 7% lên trên 4,000 USD và XRP tăng khoảng 4% ở mức 0.886 USD.

Meme Dogecoin đã tăng 4.7% trong 24 giờ qua với mức giá hiện tại là 0.17 USD. 2 trong các nền tảng hàng đầu bao gồm Avalanche (AVAX) và Polygon (MATIC) tăng lần lượt 15.73% và 11.22% trong 24 giờ qua.

Tâm lý Bitcoin, Dogecoin và các Altcoin Hodlers cũng đã tốt hơn. Khi hành động giá BTC giảm xuống thấp, tâm lý của các nhà đầu tư cho thấy tín hiệu lo sợ. Chỉ số Sợ hãi và Tham lam đã cho thấy ‘nỗi sợ hãi tột độ’ của các nhà đầu tư trong tuần trước với con số 27/100.


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.