Vương Quốc Anh lên kế hoạch đổi mới tiền điện tử, bắt đầu phát hành NFT

Vương Quốc Anh lên kế hoạch đổi mới tiền điện tử, bắt đầu phát hành NFT

Vương quốc Anh đã công bố kế hoạch tạo ra NFT và cho biết họ muốn đưa stablecoin vào khuôn khổ thanh toán, cho phép các tổ chức phát hành và nhà cung cấp dịch vụ phát triển mạnh mẽ trong nước.

Thông báo này là một phần trong kế hoạch dài hạn của đất nước nhằm điều chỉnh ngành công nghiệp tiền điện tử nói chung và đổi mới và công nghệ tài chính nói riêng. Vương quốc Anh có một lịch sử lâu đời với tư cách là một trung tâm tài chính toàn cầu và có ý định duy trì vị trí đó.

Bộ trưởng Ngoại giao Vương quốc Anh, John Glen, đã thông báo tin tức tại một sự kiện fintech ở London, cho biết Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak đã yêu cầu Royal Mint – chịu trách nhiệm đúc tiền tại Anh – tạo và phát hành NFT trong vài tháng tới.

Trong khi đó, trang web của chính phủ Vương quốc Anh đã xuất bản một thông cáo báo chí nêu chi tiết một số kế hoạch trở thành “trung tâm công nghệ tiền điện tử toàn cầu”. Theo kế hoạch, quốc gia này dự định sẽ chính thức áp dụng stablecoin như một hình thức thanh toán được công nhận để thúc đẩy tăng trưởng trong ngành và giúp cả tổ chức phát hành cũng như nhà cung cấp dịch vụ phát triển.

Đảm bảo stablecoin phát triển dưới khuôn khổ quy định là điều cần thiết đầu tiên trong một loạt các biện pháp để trở thành một trung tâm đầu tư và công nghệ tiền điện tử. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ họ sẽ quy định như thế nào và liệu tất cả các stablecoin sẽ bị điều chỉnh hay chỉ một số ít.

Theo thông cáo, chính phủ dự định tạo ra một môi trường thuế cạnh tranh cho tiền điện tử, bao gồm việc xem xét các khoản vay và lợi nhuận dựa trên DeFi.

Nguồn: https://btcpeers.com/uk-government-to-issue-nfts/


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.