Việt Nam tiến gần hơn đến khung pháp lý đối với tài sản tiền điện tử

Việt Nam tiến gần hơn đến khung pháp lý đối với tài sản tiền điện tử

Việt Nam hiện đang nghiên cứu các khung pháp lý để điều chỉnh các hoạt động liên quan đến tiền điện tử trong nước.

Việt Nam chuẩn bị khung pháp lý về tiền điện tử

Vào thứ Hai, Phó Thủ tướng Việt Nam Lê Minh Khai đã chỉ đạo các cơ quan chính phủ trong nước về việc tạo ra một khuôn khổ điều chỉnh cho các tài sản kỹ thuật số và các hoạt động của chúng.

Các cơ quan được lựa chọn tham gia dự án bao gồm: Ngân hàng Trung ương của quốc gia và các Bộ Tài chính, Tư pháp, Thông tin & Truyền thông. Tuy nhiên, Bộ Tài chính sẽ chỉ đạo dự án và sẽ làm việc với các cơ quan liên quan để xác định các văn bản quy phạm pháp luật cần điều chỉnh hoặc ban hành.

Bộ Tài chính cũng sẽ lên lịch cụ thể về thời gian thực hiện. Tuy nhiên, ngày dự kiến ​​không được tiết lộ trong báo cáo.

Quy định sắp tới sẽ giám sát việc quản lý tiền điện tử và tài sản kỹ thuật số theo Quyết định 1255. Nó đã được Thủ tướng Chính phủ của đất nước ban hành vào tháng 8 năm 2017.

Việt Nam thành lập đơn vị nghiên cứu tiền điện tử

Kể từ khi Quyết định 1255 được ban hành, Việt Nam đã theo dõi chặt chẽ ngành công nghiệp tiền điện tử. Vào tháng 4 năm 2018, một chỉ thị khác đã được tạo ra nhằm tăng cường sự quản lý các giao dịch Bitcoin và tiền điện tử, đồng thời theo dõi và kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn của loại tài sản này.

Vào tháng 5 năm 2020, Bộ Tài chính Việt Nam đã thành lập một đơn vị nhằm nghiên cứu và đề xuất các cách thức quản lý, điều tiết tài sản ảo trong nước.

Đơn vị nghiên cứu bao gồm các chuyên gia tài chính từ các cơ quan khác nhau. Các cơ quan này bao gồm Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Tổng cục Thuế, Ngân hàng Nhà nước, Các tổ chức tài chính, Bộ Pháp chế, Hải quan Việt Nam và Viện Tài chính Quốc gia Việt Nam.

Sự phát triển của việc áp dụng tiền điện tử ở Việt Nam

Động thái đưa ra khung pháp lý toàn diện cho các hoạt động tiền điện tử tại Việt Nam bắt nguồn từ sự quan tâm ngày càng tăng đến tiền điện tử và hoạt động khai thác từ các nhà đầu tư trên khắp cả nước.

Theo một báo cáo của Chainalysis năm ngoái, Việt Nam, Ấn Độ và Pakistan đã dẫn đầu cuộc đua chấp nhận tiền điện tử toàn cầu vào năm 2020.

Vào tháng 9, CryptoPotato đã báo cáo rằng Việt Nam ngày càng có nhiều người tham gia vào lĩnh vực khai thác tài sản kỹ thuật số.

Nguồn: https://cryptopotato.com/vietnam-edges-closer-to-regulatory-framework-for-crypto-assets/


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.