Tesla thông báo không bán bất kỳ Bitcoin nào trong quý 4

Tesla thông báo không bán bất kỳ Bitcoin nào trong quý 4

Trong báo cáo thu nhập hàng tháng, Tesla cho biết giá trị nắm giữ Bitcoin của công ty vào cuối quý 4 không thay đổi so với cuối quý trước là 1.26 tỷ USD.

Tesla đã không mua hoặc bán bất kỳ Bitcoin nào trong quý, cũng như không ghi nhận bất kỳ sự suy giảm nào đối với giá trị Bitcoin nắm giữ vì giá Bitcoin về cơ bản không đổi từ cuối quý 3 đến cuối quý 4.

Trong quý 3, Tesla cũng không thay đổi lượng Bitcoin nắm giữ, nhưng báo cáo khoản lỗ 51 triệu USD đã phản ánh sự sụt giá của tiền điện tử.

Theo các quy tắc kế toán đối với tài sản kỹ thuật số, nếu giá của tài sản giảm trong một quý, công ty phải báo cáo sự suy giảm. Nhưng nếu giá tăng, nó không được báo cáo là lãi trên bảng cân đối kế toán.

Vào tháng 2/2021, Tesla đã thông báo rằng họ đã mua số Bitcoin trị giá 1.5 tỷ USD. Sau đó trong quý 1, công ty bán 10%, giúp tăng thu nhập của quý đó thêm 272 triệu USD. Tesla đã không mua hoặc bán bất kỳ Bitcoin nào trong quý 2 của 2021.

Giá cổ phiếu của Tesla ban đầu giảm khoảng 4% sau khi công bố thu nhập nhưng sau đó đã phục hồi. Cổ phiếu gần đây nhất đã tăng nhẹ lên 939.51 USD.


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.