Solana phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng, được so sánh với Polygon và Ethereum

Solana phát triển mạnh mẽ và nhanh chóng, được so sánh với Polygon và Ethereum

Số lượng người dùng hoạt động hàng ngày trên Ethereum, Polygon và Solana đang trở nên xấp xỉ nhau ở mức 300,000 người dùng hàng ngày.

Địa chỉ hoạt động hàng ngày trên Solana. Nguồn: ChainCrunch.

Sự hội tụ như vậy được giải thích do các xu hướng khác nhau liên quan đến tất cả các Altcoin lớn cung cấp các giải pháp cho hợp đồng thông minh. Đặc biệt, số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày cao nhất của Ethereum vượt quá 600,000.

Nguyên nhân có thể xảy ra khiến thị trường ETH sụt giảm là do lớp thực thi của Ethereum không đủ khả năng mở rộng và phí giao dịch cao. Do đó, nhiều người dùng xem xét các giải pháp tiền điện tử thay thế cho phép tiết kiệm tiền và thời gian liên quan đến các giao dịch của họ. Số lượng người dùng Polygon vẫn tương đối ổn định trong vài ngày qua, cho thấy rằng Blockchain tương đối hiệu quả trong việc duy trì lòng trung thành của người dùng thường xuyên, bằng cách cung cấp sự kết hợp phù hợp giữa chất lượng dịch vụ và phí thấp.

Đồng thời, Solana thể hiện sự tăng trưởng nhanh nhất trong vòng vài ngày qua, thu hẹp khoảng cách giữa số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày và số lượng địa chỉ hoạt động hàng đầu. Những đổi mới và khả năng xử lý số lượng lớn các giao dịch mỗi giây của Solana có thể là những yếu tố quyết định chính đến phản ứng của những người dùng đó.

Từ quan điểm của toàn bộ ngành công nghiệp tiền điện tử, tình hình hiện tại chủ yếu là có lợi. Nguyên nhân là do nhu cầu được phân bổ đồng đều hơn giữa các nền tảng chính, do đó tránh được sự mất cân bằng trước đó và sự tắc nghẽn mạng của Ethereum đã gây ra sự gia tăng không kiểm soát được trong phí gas và khả năng tiếp cận dịch vụ của nó đối với một số khách hàng thấp hơn.


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.