SHIB có thể tăng 20% từ mức hiện tại

SHIB có thể tăng 20% từ mức hiện tại

SHIB đã kiểm tra lại mức hỗ trợ 0.0000283 USD vào ngày 20 tháng 12 năm 2021 và ngày 5 tháng 1, tạo ra một mô hình hai đáy. Ngay sau mô hình này, SHIB đã đâm xuyên qua ngưỡng hỗ trợ, kích hoạt các lệnh sell stop nằm dưới nó.

Phe mua đã tận dụng cơ hội này để tích lũy SHIB ở mức chiết khấu, kích hoạt một xu hướng tăng nhỏ cho phép đồng meme coin phục hồi trên 0.0000283 USD. Trong tương lai, SHIB cần duy trì trên mức này để bắt đầu mức tăng 20% ​​lên 0.0000341 USD.

Biểu đồ SHIB/USDT khung 4 giờ | Nguồn: Nami Exchange

Hiện tại, MVRV 30(mô hình Market Value to Realized Value) ngày đang dao động trong vùng cơ hội ở mức -14,8%, cho thấy phần lớn những holder ngắn hạn đang bị thua lỗ. Những holder dài hạn thường tích lũy quanh các mức này, nơi rủi ro bán tháo sẽ ít hơn. Do đó, nhà đầu tư có thể kỳ vọng SHIB sẽ chứng kiến áp lực mua mạnh quanh mức hiện tại.

Mô hình Global In/Out of the Money (GIOM) | Nguồn: IntoTheBlock

Tuy nhiên, mô hình Global In/Out of the Money (GIOM) của IntoTheBlock cho thấy vùng kháng cự mạnh có thể ngăn chặn xu hướng tăng của SHIB là 0.0000290 USD – 0.0000340 USD. Tại đây, khoảng 170,000 địa chỉ đã mua 96.443 tỷ token SHIB. Họ có thể bán hòa vốn và chống lại bất kỳ đợt phục hồi nào của SHIB.


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.