Ripple bổ nhiệm Michael Warren vào Hội đồng quản trị

Ripple bổ nhiệm Michael Warren vào Hội đồng quản trị

Ripple đang thúc đẩy giải quyết các vấn đề về quy định pháp luật với thành viên Hội đồng Quản trị mới. Công ty vừa thông báo bổ nhiệm Michael Warren, Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn Albright Stonebridge (ASG), vào Ban giám đốc của mình.

Với thời gian làm việc tại ASG và hơn 20 năm kinh nghiệm trong các vấn đề pháp lý, Warren có đủ những điều cần thiết và phù hợp với mục đích của Ripple.

Ông đã từng phục vụ 2 chính quyền Hoa Kỳ trước đây. Lần đầu tiên ông giữ chức Giám đốc điều hành của Hội đồng Kinh tế Quốc gia dưới thời chính quyền Tổng thống Clinton. Ông đã trở lại làm thành viên của Ủy ban kiểm toán trong ban giám đốc Tổng công ty đầu tư tư nhân ở nước ngoài của Tổng thống Obama.

Điều này không chỉ giúp củng cố vị trí của Ripple với SEC vào thời điểm này, XRP còn có thể được hưởng lợi từ bất kỳ kết quả tích cực nào trong tương lai.

Ripple đang đấu tranh để có được sự rõ ràng về pháp lý cùng sứ mệnh đưa ra các quy định công bằng của ngành tiền điện tử trên toàn cầu. Ngoài cuộc chiến với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), Ripple cũng đã đề xuất một khuôn khổ quy định để chính phủ áp dụng.

Nguồn: https://finance.yahoo.com/news/ripple-appoints-michael-warren-board-160000999.html


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.