Phí giao dịch mạng Ethereum tiếp tục giảm, đạt mức thấp nhất trong 6 tháng

Phí giao dịch mạng Ethereum tiếp tục giảm, đạt mức thấp nhất trong 6 tháng

Phí giao dịch qua mạng Ethereum ngày càng rẻ hơn khi tiếp tục giảm 80%, từ 52 USD vào ngày 10/01 xuống 10.26 USD vào ngày 27/02.

Vào ngày 27/02, phí giao dịch trung bình trên mạng Ethereum đã giảm xuống còn 0.0039 ETH hoặc 10.26 USD cho mỗi lần chuyển. Lần cuối cùng phí mạng Ethereum ở mức thấp này là 6 tháng trước, vào cuối tháng 08/2021. Phí giao dịch hiện tại được đánh giá là giảm 80% so với mức phí 52 USD ngày 10/01/2022.

Các giao dịch Layer-2 cũng rẻ hơn so với các giao dịch on-chain do phí đã giảm mạnh. Hiện tại, cách giao dịch Layer-2 chi phí thấp nhất là tận dụng Loopring với 0.13 USD mỗi lần chuyển. Phí mỗi lần swap token trên Loopring là 0.66 USD vào thời điểm hiện tại.

Phí gửi ETH qua các nền tảng khác là 0.16 USD (Zksync), 0.25 USD (Polygon Hermez), 0.56 USD (Arbitrum), 0.99 USD (Boba Network), 1.24 USD (Optimism) và 4.23 USD (Aztec).

Phí trực tuyến trên mạng Bitcoin (BTC) cũng thấp hơn ở mức 0.000000086 BTC mỗi byte vào ngày 27/02/2022, tương đương với 0.000032 BTC hoặc 1.20 USD cho mỗi giao dịch.

Nguồn: https://news.bitcoin.com/ethereum-network-fees-continue-to-drop-transfer-fees-hit-lowest-rate-in-6-months/


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.