Phân biệt các loại lệnh Futures trên Nami Exchange

Phân biệt các loại lệnh Futures trên Nami Exchange

Lệnh Limit là gì?

Bao gồm Buy Limit và Sell limit. Đây là lệnh mua hoặc bán tiền điện tử với một mức giá xác định hoặc tốt hơn mức giá hiện tại của thị trường. Mức giá này sẽ được xác định bởi chính các Trader. Cụ thể, khi bạn đặt lệnh, lệnh sẽ chỉ khớp khi giá thị trường chạm được mức giá mà bạn đã đặt lệnh Limit hoặc có thể ở mức tốt hơn.

Do đó, cách đặt lệnh này phù hợp cho các nhà đầu tư không “vội mua, vội bán”, có thể họ nắm được thông tin bên lề của đồng coin mà họ đang đầu tư và chờ đợi chúng tăng đến mức giá bán kỳ vọng hay giảm đến mức giá mua mà họ mong muốn.

Cách đặt lệnh limit

Bước 1: Tại màn hình giao dịch, quý khách hàng chọn nút lệnh được mô tả như trong ảnh.

Bước 2: Chọn nút “Lệnh limit”.

Giao diện lệnh Limit trên app

Lệnh Market là gì?

Là lệnh mua hoặc bán tiền điện tử được thực thi ngay lập tức với giá thị trường có sẵn. Khi người bán và người mua đặt lệnh, lệnh mua bán sẽ khớp với giá của thị trường. Thị trường bán sẽ khớp với giá tốt nhất có sẵn trên sổ đặt hàng và thị trường mua sẽ khớp với các yêu cầu có sẵn tốt nhất trên sổ đặt hàng. Do đó, lệnh thị trường thường được sử dụng khi người dùng nhận thấy giá thị trường lúc này là tốt nhất để mua bán. Khi đặt lệnh này, người dùng muốn giao dịch diễn ra ngay lập tức với mức giá tốt nhất ở thời điểm hiện tại.

Cách đặt lệnh Market

Bước 1: Tại màn hình giao dịch, quý khách hàng chọn nút lệnh được mô tả như trong ảnh.

Bước 2: Chọn nút “Lệnh market”.

Giao diện lệnh Market trên app

Lệnh Stop là gì?

Lệnh Stop là một loại lệnh chờ mà giá khớp lệnh được đặt trước. Lệnh này không khớp tại mức giá hiện tại mà sẽ tự động đặt một lệnh mua nếu giá lên hoặc một lệnh bán nếu giá xuống và chạm một mức giá đã được xác định trước.

Cách đặt lệnh Stop

Bước 1: Tại màn hình giao dịch, quý khách hàng chọn nút lệnh được mô tả như trong ảnh.

Bước 2: Chọn nút “Lệnh Stop”.

Giao diện lệnh Stop trên app

Khi nào nên sử dụng các loại lệnh trên?

Lệnh limit

Lệnh limit thường được sử dụng khi người dùng không quá vội vàng với việc mua và bán. Không giống như lệnh market, các lệnh limit không được thực thi ngay lập tức, do đó bạn cần phải chờ đến khi giá thị trường chạm đến điểm bạn chào bán/đặt mua. Các lệnh giới hạn cho phép người dùng mua và bán với mức giá tốt hơn, các mức giá này thường được đặt theo các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh.

Người dùng nên chia các lệnh mua/bán thành các lệnh giới hạn nhỏ hơn để áp dụng hiệu ứng trung bình giá.

Lệnh Market

Lệnh market rất tiện lợi trong các tình huống mà mức giá ở thời điểm hiện tại với bạn quan trọng hơn việc có một mức giá nhất định. Nói cách khác, lệnh thị trường chỉ nên được sử dụng nếu bạn đang cần gấp.

Lệnh Stop

Lệnh chờ Stop được dùng khi bạn cảm thấy giá sẽ đi theo hướng đi giá dự đoán.
Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.