Những điều cần biết: Lệnh điều hành tài sản kỹ thuật số của Chủ tịch Biden

Những điều cần biết: Lệnh điều hành tài sản kỹ thuật số của Chủ tịch Biden

Lệnh hành pháp về tiền điện tử từ Nhà Trắng cuối cùng đã được đưa ra. Nó nêu chi tiết cách ngành công nghiệp có thể củng cố Hoa Kỳ, cũng như công dân của nó, nhu cầu giảm thiểu rủi ro và vạch ra một số điểm quan trọng để các nhà quản lý làm việc.

Lệnh điều hành của Chủ tịch Biden về tiền điện tử

Tài liệu ghi nhận sự phát triển của tiền điện tử trong vài năm qua và cũng chỉ ra cách nó có thể mang lại lợi ích cho các cơ quan chức năng của Hoa Kỳ và công dân của đất nước.

Sự gia tăng tài sản kỹ thuật số tạo cơ hội củng cố vai trò lãnh đạo của Mỹ trong hệ thống tài chính toàn cầu và ở biên giới công nghệ, nhưng cũng có ý nghĩa quan trọng đối với việc bảo vệ người tiêu dùng, ổn định tài chính, an ninh quốc gia và rủi ro khí hậu.

Tài liệu nói rằng Hoa Kỳ “phải duy trì vị trí dẫn đầu về công nghệ trong không gian đang phát triển nhanh chóng này, hỗ trợ đổi mới đồng thời giảm thiểu rủi ro cho người tiêu dùng, doanh nghiệp, hệ thống tài chính rộng lớn hơn và khí hậu”.

Sáu ưu tiên chính mà chính sách quốc gia của Hoa Kỳ nên tập trung vào bao gồm: “bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư, ổn định tài chính, tài chính bất hợp pháp, vai trò lãnh đạo của Hoa Kỳ trong hệ thống tài chính toàn cầu và khả năng cạnh tranh kinh tế, hòa nhập tài chính và đổi mới có trách nhiệm.”

Tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương Hoa Kỳ

Ngoài tất cả những điều trên, tài liệu cũng đặt ra khả năng Hoa Kỳ khám phá một loại tiền tệ kỹ thuật số của Ngân hàng Trung ương (CBDC).

Lệnh chỉ đạo Chính phủ Hoa Kỳ đánh giá cơ sở hạ tầng công nghệ và nhu cầu năng lực cho một CBDC tiềm năng của Hoa Kỳ theo cách thức bảo vệ lợi ích của người Mỹ. Lệnh này cũng khuyến khích Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục nỗ lực nghiên cứu, phát triển và đánh giá đối với CBDC của Hoa Kỳ.

Kết luận, tài liệu tiết lộ rằng Chính quyền Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục làm việc với các cơ quan và với Quốc hội để đưa ra các chính sách có thể hành động nhằm bảo vệ các nhà đầu tư và hướng tới sự đổi mới có trách nhiệm.

Thị trường phản hồi thuận lợi

Thị trường tiền điện tử rộng lớn đã phản ứng rất thuận lợi với tin tức và đã đạt được 130 tỷ USD chỉ trong vài giờ.

Bình luận về vấn đề này là Gabor Gurbacs - Giám đốc tại VanEck, người đã tóm tắt tài liệu:

"Nó chủ yếu thúc đẩy các nghiên cứu và giám sát nhưng cũng nhằm mục đích hỗ trợ sự đổi mới và lãnh đạo chiến lược nhằm thúc đẩy lợi ích quốc gia, có vẻ mang tính tích cực cho ngành"

Jeremy Allaire - Giám đốc điều hành và Người đồng sáng lập của tổ chức phát hành USDC Circle đã đưa ra một chủ đề về vấn đề này, nói rằng đây là “thời điểm khởi đầu cho tiền điện tử” đồng thời so sánh với thời điểm chính phủ bắt đầu sử dụng Internet thương mại vào năm 1996 và 1997.

Nguồn: https://cryptopotato.com/president-bidens-digital-asset-executive-order-on-crypto-heres-what-you-need-to-know/


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.