Cơ quan quản lý Nhật Bản muốn sửa đổi Luật tiền điện tử của quốc gia

Cơ quan quản lý Nhật Bản muốn sửa đổi Luật tiền điện tử của quốc gia

Một loạt các quy định mới về tiền điện tử đang được áp dụng tại Nhật Bản. Các đề xuất được đưa ra bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính (FSA), sửa đổi hai đạo luật hiện hành như nỗ lực xây dựng một hệ thống dàn xếp ổn định và hiệu quả cho kỷ nguyên tài chính kỹ thuật số.

Các quy định đề cập đến các vấn đề về stablecoin, cũng như các giao thức mới để cải thiện việc giám sát giao dịch tiền điện tử.

Nó cũng đề xuất việc tạo ra một hệ thống đăng ký cho các nhà môi giới và trung gian cung cấp các dịch vụ mua, bán và quản lý tiền điện tử.

Giống như các sàn giao dịch tiền điện tử, các nhà môi giới sẽ có nghĩa vụ gửi các báo cáo thường xuyên cho các cơ quan quản lý. Người thứ hai cũng sẽ có quyền ban hành lệnh đệ trình tài liệu, tiến hành kiểm tra tại chỗ, đưa ra lệnh cải tiến kinh doanh, thậm chí hủy bỏ các doanh nghiệp không đáp ứng các tiêu chuẩn.

Không chỉ dựa trên sự tuân thủ, FSA còn nói về việc thúc đẩy lĩnh vực blockchain và bổ sung các định nghĩa ràng buộc về mặt pháp lý, kèm theo các định nghĩa về các phương thức thanh toán điện tử.

Bằng cách thiết lập một nền tảng cho các sàn giao dịch ở nước ngoài để hợp tác với các nền tảng giao dịch trong nước về các biện pháp chống rửa tiền (AML) liên quan đến ngành ngân hàng, các biện pháp này cũng giúp tăng cường hiệu quả việc giám sát giao dịch.

Chính phủ sẽ cần phải ký vào các sửa đổi, điều này cũng sẽ cần được bật đèn xanh tại Quốc hội. Tuy nhiên, cho đến nay tất cả các yêu cầu liên quan đến luật pháp trước đây của FSA đều đã được chấp thuận - và có khả năng được đi kèm với các sửa đổi pháp lý không gây tranh cãi khác. Do đó, chúng có thể sẽ được đưa vào luật trong những tuần tới và có thể được ban hành vào cuối năm nay.

Nguồn: https://cryptonews.com/news/japanese-regulator-wants-amend-nations-crypto-law.htm


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.