Một thợ đào Bitcoin giải quyết một khối hợp lệ, phần thưởng hơn 220.000 USD

Một thợ đào Bitcoin giải quyết một khối hợp lệ, phần thưởng hơn 220.000 USD

Khai thác bitcoin mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào từ một nhóm lớn hơn đã trở thành một kỳ tích ngày càng khó xảy ra trong thập kỷ qua.

Một người khai thác Bitcoin (BTC) khác từ nhóm khai thác Solo CK đã tự khai thác một khối mới trên blockchain Bitcoin, kết quả là kiếm được phần thưởng khối là 6,25 BTC (hơn 220.000 USD theo giá hiện tại). Sự kiện diễn ra vào thứ Hai ở độ cao khối là 720.175.

Khai thác một mình bao gồm việc cố gắng xác nhận các khối bởi một người khai thác duy nhất, mà không cần nỗ lực hợp tác với những người khai thác khác trên một nhóm khai thác và chạy một nút blockchain đầy đủ. Nếu không có khả năng hash đáng kể, tỷ lệ xác nhận một khối là cực kỳ khó xảy ra.

Để tăng tỷ lệ cược này và tránh chi phí liên quan đến khai thác một mình, các thợ đào thường tập hợp lại trong các nhóm để kết hợp sức mạnh băm của họ, tăng cơ hội xác thực một khối và cuối cùng chia sẻ chiến lợi phẩm nếu họ thành công.

Theo một tweet gần đây từ quản trị viên CKPool Con Kolivas, người khai thác solo này có sức mạnh băm khoảng 86 terahashes mỗi giây. Sức mạnh băm xác định tốc độ tính toán mà tại đó máy tính có thể thực hiện các chức năng mật mã cần thiết để khai thác tiền điện tử và xác thực một khối cho các blockchain proof-of-work như Bitcoin.

Máy khai thác được đề cập có ít sức mạnh băm hơn một máy khai thác S9; một lượng sức mạnh tính toán tương đối nhỏ, làm cho điều này rất khó xảy ra. Đáng chú ý hơn nữa là chỉ hai tuần trước, một thợ đào solo khác từ nhóm khai thác Solo CK cũng đã hoàn thành một nhiệm vụ tương tự khi giải thành công một khối hợp lệ.

Đọc thêm: 90% nguồn cung BTC được khai thác

Bất chấp tên gọi của nó, CKPool không phải là một nhóm khai thác thông thường, nó là một dịch vụ cho phép khai thác một mình mà không phải giải quyết các chi phí và rắc rối khi chạy một nút Bitcoin đầy đủ.


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.