MAS Singapore đề xuất cấm tín dụng tiền điện tử

MAS Singapore đề xuất cấm tín dụng tiền điện tử

Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đang đưa ra các đề xuất để điều tiết tốt hơn ngành công nghiệp tiền điện tử sau vụ phá sản của quỹ đầu cơ tiền điện tử Singapore Three Arrows Capital (3AC).

Ngân hàng trung ương Singapore đã ban hành hai tài liệu tham vấn về các đề xuất điều chỉnh hoạt động của các nhà cung cấp dịch vụ mã thanh toán kỹ thuật số (DPTSP) và các tổ chức phát hành Stablecoin theo Đạo luật Dịch vụ Thanh toán.

Được xuất bản vào ngày 26 tháng 10, cả hai tài liệu tham vấn đều nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro cho người tiêu dùng từ giao dịch tiền điện tử và cải thiện các tiêu chuẩn của các giao dịch liên quan đến Stablecoin.

Tài liệu đầu tiên bao gồm các đề xuất cho các dịch vụ hoặc dịch vụ thanh toán kỹ thuật số (DPT) liên quan đến các loại tiền điện tử chính như Bitcoin , Ether hoặc XRP .

Theo cơ quan có thẩm quyền, "bất kỳ hình thức tín dụng hoặc đòn bẩy nào trong giao dịch DPT" sẽ dẫn đến "sự gia tăng tổn thất", có khả năng dẫn đến thua lỗ lớn hơn khoản đầu tư của khách hàng.

Trong mục 3.20, MAS đề xuất cấm DPTP cung cấp cho khách hàng bán lẻ "bất kỳ khoản tín dụng nào", cho dù dưới dạng tiền tệ Fiat hay tiền điện tử. Theo cơ quan quản lý, các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử cũng không được phép chấp nhận bất kỳ khoản tiền gửi nào được thực hiện bằng thẻ tín dụng để đổi lấy các dịch vụ tiền điện tử.

"MAS đề xuất rằng DPTSP nên đảm bảo rằng tài sản của khách hàng được tách biệt khỏi tài sản riêng của DPTSP và được nắm giữ vì lợi ích của khách hàng," ngân hàng trung ương lưu ý, đề cập đến sự thất bại gần đây của một số công ty trong ngành công nghiệp tiền điện tử, bao gồm cả việc 3AC mất khả năng thanh toán vào tháng Sáu.

Ngoài ra, MAS cũng đề xuất rằng các DPTP nên xem xét áp dụng các thử nghiệm của người tiêu dùng để đánh giá kiến thức của khách hàng bán lẻ về các rủi ro liên quan đến tiền điện tử.

Tài liệu tham vấn thứ hai cung cấp các đề xuất về cách tiếp cận quy định đối với stablecoin ở Singapore, cung cấp một loạt các yêu cầu kinh doanh và hoạt động cho các nhà phát hành Stablecoin.

Trong phần 4.21 của tài liệu, MAS đề xuất hạn chế các nhà phát hành Stablecoin cho vay hoặc đặt cọc Stablecoin neo đơn vị tiền tệ (SCS), cũng như cho vay hoặc giao dịch các loại tiền điện tử khác.

"Điều này là để vượt qua hàng rào và giảm thiểu rủi ro cho tổ chức phát hành SCS thay cho chế độ vốn dựa trên rủi ro toàn diện. Các hoạt động như vậy vẫn có thể được thực hiện từ các đơn vị liên quan khác", bài tham vấn viết.

Cơ quan quản lý cũng đề xuất giới thiệu vốn cơ sở tối thiểu là 1 triệu đô la hoặc 50% chi phí hoạt động hàng năm của tổ chức phát hành SCS. Vốn nên được giữ mọi lúc và bao gồm các tài sản lưu động, MAS nói thêm.

Cơ quan quản lý đã mời các bên quan tâm gửi ý kiến của họ về các đề xuất trước ngày 21 tháng 12 năm 2021.

Như đã báo cáo trước đó, mùa đông tiền điện tử năm 2022 đã trở nên bất lợi cho những người cho vay tiền điện tử khi nhiều công ty không thể thanh toán các nghĩa vụ của họ do thị trường sụt giảm lớn. Một số nhà phân tích Bitcoin tự tin rằng cho vay tiền điện tử vẫn có thể tồn tại trên thị trường giá giảm này nhưng họ cần giải quyết các vấn đề liên quan đến tài sản ngắn hạn và nợ ngắn hạn.


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.