KPMG Canada thêm Bitcoin và Ethereum vào danh sách tài sản lưu trữ

KPMG Canada thêm Bitcoin và Ethereum vào danh sách tài sản lưu trữ

Theo thông tin mới nhất vào ngày 07/02, chi nhánh tại Canada của ngành kiểm toán KPMG đã hoàn thành việc phân bổ tài sản kỹ thuật số mới vào quỹ dự trữ của mình.

Được biết, đây là khoản đầu tư trực tiếp vào tiền mã hoá của KPMG Canada. Các tài sản được thêm vào quỹ bao gồm Bitcoin và Ethereum. Benjie Thomas - đối tác đầu tư của KPMG cho biết:

“Tiền mã hoá là dạng tài sản đang dần hoàn thiện. Các nhà đầu tư, quỹ phòng hộ, quỹ bảo hiểm, quỹ hưu trí đang dần tiếp cận với nó. Đồng thời nhiều định chế tài chính như Ngân hàng, các đơn vị tư vấn tài chính và môi giới cũng đang nghiên cứu nhiều về dạng tài sản này.”

Cố vấn Kareem Sadek - lãnh đạo mảng dịch vụ Blockchain và Tiền mã hoá của KPMG Canada cho biết:

“Ngành công nghiệp tiền mã hoá đang phát triển nhanh chóng và cần được xem xét kỹ lưỡng bởi nhiều tổ chức đầu tư lẫn dịch vụ tài chính. Chúng tôi đang tham gia đầu tư mạnh vào các tài sản số và sẽ tiếp tục cải tiến những chiến lược trong mảng NFT lẫn tài chính phi tập trung DeFi”

Theo một nguồn tin, KPMG đã tích luỹ Bitcoin và Ethereum thông qua dịch vụ lưu ký tài sản của sàn giao dịch Gemini Trust.


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.