Nền kinh tế Stablecoin tăng gần 200 tỷ USD, cung UST và USDN tăng vọt

Nền kinh tế Stablecoin tăng gần 200 tỷ USD, cung UST và USDN tăng vọt

Trong 12 tháng qua, nền kinh tế Stablecoin đã phát triển mạnh mẽ và được định giá gần chạm mốc 200 tỷ USD. Trong tháng này, hai mã tăng mạnh nhất về tổng cung UST của Terra và USDN của Neutrino Protocol với mức tăng lần lượt là 29.9% 43.8%.

Vốn hóa thị trường Stablecoin tiếp tục tăng, Tether vượt 80 tỷ USD

Theo thống kê, Tether (USDT) đã tăng 2% trong tháng này khi định giá vượt mốc 80 tỷ USD. Giá trị của USDT đang đại diện cho 42.78% nền kinh tế Stablecoin trị giá 187 tỷ USD ngày nay. Hơn nữa, vốn hóa thị trường 80 tỷ USD của Tether tương đương với 4.46% của toàn bộ nền kinh tế tiền điện tử 1.83 nghìn tỷ USD.

USDC - Stablecoin ổn định lớn thứ hai về vốn hóa thị trường, chỉ tăng 0.3% trong tháng qua. Hiện USDC có định giá thị trường vào khoảng 52.3 tỷ USD, tương đương với 2.92% của nền kinh tế tiền điện tử và 27.96% của nền kinh tế Stablecoin. Các số liệu vào ngày 14/03/2022 chỉ ra rằng vốn hóa thị trường của cả USDC và USDT chiếm hơn 70% toàn bộ nền kinh tế Stablecoin.

USDN, UST và FRAX tăng tổng cung trong 30 ngày

UST, FRAX và USDN đã kỷ lục phát hành trong 30 ngày. UST của Terra đã tăng 29.8% và hiện có giá trị vốn hóa thị trường vào khoảng 14.7 tỷ USD.

Frax (FRAX) đã tăng ​​tỷ lệ phát hành trong 30 ngày tăng 9.6% và USDN của Neutrino Protocol tăng 43.8%. FRAX có mức định giá thị trường 2.9 tỷ USD và USDN là 638 triệu USD vào thời điểm hiện tại.

Tính đến thời điểm hiện tại, nền kinh tế Stablecoin đạt trị giá 187 tỷ USD, đại diện cho hơn 10% của nền kinh tế tiền điện tử 1.83 nghìn tỷ USD.

Nguồn: https://news.bitcoin.com/stablecoin-economy-nears-200b-ust-supply-jumps-higher-usdn-spikes-43-in-30-days/


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.