Ethereum ra mắt Mainnet Shadow Fork đầu tiên chuẩn bị cho việc hợp nhất

Ethereum ra mắt Mainnet Shadow Fork đầu tiên chuẩn bị cho việc hợp nhất

Các nhà phát triển Ethereum đã tung ra “shadow fork” đầu tiên của mainnet, mục đích là để kiểm tra các giả định hiện có về testnest và mainnet.

Theo nhà phát triển Ethereum Foundation Parithosh Jayanthi, shadow fork đã thêm các trường liên quan hợp nhất vào cấu hình của các testnet hiện có, về cơ bản kế thừa trạng thái của testnet chuẩn. Shadow fork vẫn được kết nối với chuỗi Ethereum chuẩn, có nghĩa là một số giao dịch sẽ xuất hiện trên cả hai chuỗi.

Ethereum đã lên kế hoạch chuyển đổi từ mô hình Proof-of-Work (POW) sang Proof-of-Stake (POS) trong nhiều năm. POW yêu cầu sử dụng năng lượng để xây dựng block, trong khi POS yêu cầu đặt cược tiền điện tử. Việc chuyển đổi sẽ làm giảm đáng kể nhu cầu năng lượng của Ethereum, điều mà nhiều người đã phản đối về Bitcoin.

Chuỗi beacon sẽ đóng vai trò là xương sống của Ethereum 2.0, liên tục quét và xác thực dữ liệu giao dịch.

Theo trình khám phá khối của shadow fork mới, hơn 2,231,000 giao dịch đã được xử lý. Nó cũng có hơn 1 triệu địa chỉ ví được đăng ký và hơn 14.5 triệu khối, mỗi khối có thời gian xử lý là 13.1 giây.

Nhiều sự kiện thử nghiệm khác cho hợp nhất Ethereum đã diễn ra thành công. Ví dụ: hợp nhất testnet Klin đã diễn ra tốt đẹp vào giữa tháng 3, hợp nhất Beacon. Klin là testnet cuối cùng cho Ethereum 2.0 trước khi diễn ra hợp nhất chính thức.

Nguồn: https://cryptopotato.com/ethereum-launches-first-mainnet-shadow-fork-in-preparation-for-merge/


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.