Dự luật cấm thanh toán bằng tài sản kỹ thuật số được đưa ra tại quốc hội Nga

Dự luật cấm thanh toán bằng tài sản kỹ thuật số được đưa ra tại quốc hội Nga

Luật pháp sẽ buộc các nhà quản lý DFA phải giữ lại bất kỳ giao dịch nào, liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử như một phương thức thay thế tiền tệ.

Trong những tháng gần đây, các nhà lập pháp Nga đã chuẩn bị các biện pháp để thể chế hóa hoàn toàn tiền điện tử như một tài sản đầu tư chịu thuế thích hợp và là một công cụ cho thương mại nước ngoài ở Nga. Bây giờ, họ muốn chắc chắn những áp đặt vê pháp lý sắp tới sẽ không cho phép bất kỳ cơ hội nào để sử dụng các sản phẩm tài chính kỹ thuật số làm phương thức thanh toán.

Hôm thứ Ba, Anatoly Aksakov, người đứng đầu Ủy ban Thị trường Tài chính của Hạ viện Nga - Duma Quốc gia - đã đưa ra một dự luật cấm sử dụng "hoạt động tài chính kỹ thuật số" (DFA) để thanh toán cho bất kỳ loại hàng hóa hoặc dịch vụ nào. Như ghi chú bìa đã chỉ định:

"Đồng Rúp là đơn vị tiền tệ chính thức của Liên bang Nga. Bài báo nói trên đặt ra một lệnh cấm đối với việc giới thiệu các đơn vị tiền tệ khác hoặc người đại diện tiền tệ trên lãnh thổ Liên bang Nga".

Dự luật đề cập đến luật pháp đã ghi rõ, không cấm rõ ràng việc sử dụng DFAs như một phương thức thanh toán, mặc dù trên thực tế, các hoạt động như vậy vẫn không được coi là hợp pháp trong nước. Tài liệu mới sẽ làm cho lệnh cấm này chính thức và bắt buộc các nhà quản lý trao đổi DFA phải giữ lại bất kỳ giao dịch nào liên quan đến việc sử dụng tiền điện tử như một phương thức thay thế tiền tệ.

Dự luật cũng nêu ra khái niệm "nền tảng điện tử", được định nghĩa khái quát là nền tảng tài chính, nền tảng đầu tư hoặc hệ thống thông tin trong đó tài sản tài chính kỹ thuật số được phát hành. Các nền tảng điện tử sẽ được công nhận là đối tượng của hệ thống thanh toán quốc gia và có nghĩa vụ nộp cho cơ quan đăng ký của ngân hàng trung ương. Mỗi hoạt động chính với DFAs - phát hành, lưu thông, trao đổi và thương mại của họ - sẽ có đăng ký riêng.

Luật hiện hành về hoạt động tài chính kỹ thuật số có hiệu lực vào năm 2021. Trong một diễn biến khác, hai dự luật quan trọng khác đang tiếp tục hoàn thiện thông qua quá trình lập pháp - một dự luật "Về tiền kỹ thuật số" sẽ xác định khung pháp lý cho tiền điện tử nói chung, trong khi dự luật "Về khai thác tiền số ở Liên bang Nga" nên đặt ra các hướng dẫn cho các thợ đào.


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.