Dòng ra của BTC trên các sàn giao dịch tăng trong tháng 1

Dòng ra của BTC trên các sàn giao dịch tăng trong tháng 1

Tháng 1 là tháng có dòng ra lớn nhất kể từ tháng 9/2021. Theo dõi các động lực dòng tiền qua sàn có thể giúp theo dõi tâm lý nhu cầu của những người tham gia thị trường và thời điểm điều đó thay đổi cơ bản.

Dòng BTC ròng hàng tháng trên sàn giao dịch | Nguồn: Glassnode

Dòng tiền trên sàn giao dịch tích lũy trong 90 ngày liên tục di chuyển theo giá suốt năm qua. Trong biểu đồ dưới đây, trục bên phải được đảo ngược để hiển thị cách dòng ròng trên sàn giao dịch giảm tương quan với giá tăng và ngược lại.

Vào tháng 1, dòng ròng tích lũy 90 ngày thay đổi xu hướng với nhiều BTC hơn chảy ra khỏi các sàn giao dịch, báo hiệu nhu cầu mua tăng lên trong tháng trước và thúc đẩy giá trong vài ngày qua. Hơn nữa, điều này diễn ra trong khi holder dài hạn và cá voi tăng cường tích lũy vài tuần gần đây.

Giá BTC và dòng tiền ròng tích luỹ 90 ngày | Nguồn: Glassnode

Quan sát thay đổi số dư trên sàn trong 30 ngày, số liệu này giảm mạnh trong 2 tuần qua.

Thay đổi số dư trên sàn giao dịch trong 30 ngày | Nguồn: Glassnode

Một cách khác để theo dõi động lực của khối lượng sàn giao dịch là xem xét dòng ròng trên sàn giao dịch liên quan đến các ước tính cho nguồn cung đã điều chỉnh. Nguồn cung điều chỉnh sẽ loại bỏ các coin không chuyển động trong 7 năm, với giả định số này là của Satoshi và các coin bị mất. Nguồn cung điều chỉnh hiện tại là khoảng 15.58 triệu BTC, chiếm 82,2% nguồn cung lưu hành.


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.