CoinShares và FTX khởi chạy Solana ETP Stake

CoinShares và FTX khởi chạy Solana ETP Stake

Sàn giao dịch FTX và công ty phát hành ETP lớn nhất Châu Âu đang hợp lực và bắt đầu liên minh bằng việc khởi chạy Solana ETP Stake.

Sáng kiến đầu tiên là sự ra mắt của CoinShares FTX Physical Staked Solana ETP (sản phẩm giao dịch trao đổi), sẽ được niêm yết trên thị trường chính của Đức là Xetra. Sản phẩm này sẽ thúc đẩy nền tảng công nghệ của Galata, CoinShares cũng như các dịch vụ tổ chức của FTX. CoinShares đã lựa chọn khởi chạy một ETP mà không đánh mất sự sang trọng của các công nghệ cơ bản.

Trước đó, vào đầu tháng 3, công ty đã ra mắt CoinShares Physical Staked Cardano ETP, còn vào đầu tháng 1, công ty bắt đầu giao dịch CoinShares Physical Staked Tezos ETP và CoinShares Physical Staked Polkadot ETP.

Vào thời điểm đó, FTX đã tiết lộ rằng họ cũng đang tìm cách cung cấp dịch vụ lưu ký, các sản phẩm phái sinh, các sản phẩm có cấu trúc và các dịch vụ quản lý tài sản khác.

Sam Bankman-Fried, người sáng lập và Giám đốc điều hành của FTX, cho biết CoinShares là sự lựa chọn rõ ràng và phù hợp để hợp tác cho các dịch vụ tổ chức trong tương lai.

Trước đó CoinShares đã có rất nhiều quan hệ đối tác to lớn như Scalable Capital vào năm ngoái và ngân hàng Thụy Sĩ vào năm nay.

Nguồn: https://blockworks.co/coinshares-ftx-team-up-to-launch-solana-etp/


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.