Cơ quan Quốc hội Hoa Kỳ tiết lộ các khuyến nghị về chính sách Blockchain

Cơ quan Quốc hội Hoa Kỳ tiết lộ các khuyến nghị về chính sách Blockchain

Văn phòng Trách nhiệm Giải trình của Chính phủ Hoa Kỳ (GAO) gần đây đã đánh giá những rủi ro về lợi ích tài chính/phi tài chính mà công nghệ Blockchain có thể cung cấp.

Đánh giá công nghệ chuỗi khối

Các khuyến nghị của bản đánh giá nhắm mục tiêu đến các chính quyền địa phương/tiểu bang, các cơ quan liên bang, Quốc hội, ngành công nghiệp và các tổ chức nghiên cứu.

Đầu tiên là thiết lập các tiêu chuẩn thống nhất về cách công nghệ Blockchain được phát triển và triển khai. Các tiêu chuẩn như vậy sẽ giúp tạo ra khả năng tương tác giữa các hệ thống Blockchain khác nhau nhằm củng cố các tiêu chuẩn về quyền riêng tư và bảo mật.

Thứ hai, các nhà hoạch định chính sách có thể làm rõ các cơ chế giám sát quy định của họ đối với công nghệ Blockchain hoặc thiết lập các cơ chế mới hoàn toàn.

Đây dường như là cách tiếp cận mà Nhà Trắng đang thực hiện với Lệnh hành pháp đối với ngành tiền điện tử nhằm giúp các tổ chức nghiên cứu, trách nhiệm giữa các cơ quan liên bang. Đây cũng là một cách tiếp cận mà các nhà lãnh đạo ngành đã nhiều lần kêu gọi để khuyến khích sự tự tin của thể chế.

Thứ ba, cung cấp cho cơ quan quản lý và nhà hoạch định chính sách tài liệu giáo dục về Blockchain, bao gồm các ứng dụng phi tài chính.

Ưu và nhược điểm của Blockchain

Khuyến nghị cuối cùng của chính sách là các nhà hoạch định điều tra xem Blockchain có thể hữu ích cho ứng dụng nào. Để đạt được điều này, họ có thể tiến hành thí điểm các Blockchain trong một số ngành nhất định, giúp những người tham gia trong ngành hiểu rõ nơi áp dụng các hệ thống sổ cái phân tán.

Một mặt, báo cáo cho rằng Blockchain có thể hỗ trợ các mạng phức tạp, người tham gia không nhất thiết phải tin tưởng lẫn nhau. Cụ thể, việc sử dụng này bao gồm: cho vay, đi vay, tiền điện tử và stablecoin, cho phép chuyển tiền kỹ thuật số không cần tin cậy.

Mặt khác, Blockchain có thể làm cho các mạng đơn giản trở nên phức tạp, vì vậy những người tham gia phải thiết lập niềm tin từ trước. Hơn nữa, chúng có thể đưa ra những thách thức về quyền riêng tư trong một số lĩnh vực nhất định.

Nguồn: https://cryptopotato.com/us-congressional-agency-reveals-blockchain-policy-recommendations/


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.