Clover Finance thắng cuộc đấu giá parachain lần thứ 5 trên Polkadot

Clover Finance thắng cuộc đấu giá parachain lần thứ 5 trên Polkadot

Clover Finance trở thành dự án thứ 5 chiến thắng đấu giá trên Polkadot

Trong thông báo mới nhất trên twitter của Polkadot, Clover Finance (CLV) là cái tên tiếp theo chiến thắng trong cuộc đấu giá parachain, với hơn 11,700 người tham gia và 9.8 triệu DOT được huy động – trị giá khoảng 267 triệu USD.

Cả hai thông số này đều giảm so với các đợt đấu giá vừa qua, cho thấy độ nóng của các cuộc đấu giá đã không còn giữ được như trước.

Clover Finance là một nền tảng smart contract tương thích cao với EVM, được thành lập vào năm 2020 với tư cách là parachain của Polkadot dựa trên khuôn khổ module substrate. Có thể xem đây là một nền tảng cơ sở hạ tầng tập trung vào khả năng tương thích chuỗi chéo, cho phép các nhà phát triển kết nối các dApp DeFi giữa Ethereum và Polkadot. Clover tự nhận mình là một layer nền tảng cho khả năng tương thích chuỗi chéo.

Thống kê các dự án đầu tiên chiến thắng đấu giá parachain Polkadot. Nguồn: DotMarketCap.

Polkadot như là một blockchain của nhiều blockchain. Dự án này sẽ giúp người dùng có thể xây dựng blockchain riêng trên hệ thống Polkadot một cách dễ dàng. Polkadot gọi các blockchain song song này là “parachain” và các parachain có thể kết nối với mạng lưới chính thông qua các vị trí – parachain slot. Những dự án chiến thắng đấu giá parachain sẽ giành được quyền “thuê” vị trí này trong vòng khoảng 2 năm, trước khi Polkadot tổ chức đấu giá lại.

Thời điểm hiện tại, giá CLV đang tăng 18%, giao dịch tại mức 0.78 USD.

Biểu đồ CLV/USDT trên Nami Exchange.

Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.