Kho bạc Hoa Kỳ cảnh báo NFT tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền

Kho bạc Hoa Kỳ cảnh báo NFT tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền

Vừa qua, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã phát hành một nghiên cứu về tài chính bất hợp pháp trong thị trường giao dịch các sản phầm nghệ thuật có giá trị cao. Nghiên cứu đã được Quốc hội ủy quyền trong đạo luật chống rửa tiền năm 2020.

Nghiên cứu cho thấy các hoạt động buôn bán các sản phẩm NFT có giá trị cao có thể tiềm ẩn các rủi ro như rửa tiền và tài trợ khủng bố, ảnh hưởng đến hệ thống tài chính của Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của NFT trong việc đại diện cho quyền sở hữu tài sản vật lý và kỹ thuật số được quản lý và kiểm soát thông qua hợp đồng thông minh và ví điện tử. Kho bạc cũng chỉ ra rằng giá của NFT được xác định bởi người mua và người bán chứ không phải thị trường:

“Theo các nhà chức trách Hoa Kỳ, trong ba tháng đầu năm 2021, thị trường NFTs đã tạo ra giao dịch kỷ lục khoảng 1.5 tỷ USD tăng 2,627% so với quý trước”.

Tuy nhiên, chỉ riêng thị trường NFT vào năm 2020 đã được định giá hơn 20 tỷ USD. Theo đó, Kho bạc Hoa Kỳ đề xuất một khả năng cho rằng bọn tội phạm có thể mua NFT bằng các khoản tiền bất hợp pháp và bán lại cho một nhà sưu tập NFT nào đó. Thông qua việc giao dịch đó, chúng có thể thu về được 1 khoảng “tiền sạch” mà không có bất kỳ ràng buộc gì.

Ngoài ra, NFT cũng có thể được bán thông qua hình thức giao dịch ngang hàng (P2P), loại bỏ sự cần thiết của một bên trung gian hoặc ghi lại giao dịch qua sổ cái công khai. Chính vì thế, lỗ hổng này tạo điều kiện cho hoạt động rửa tiền từ các giao dịch NFT đã và đang là một vấn đề cần cân nhắc trong thời gian tới.


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.