Ấn Độ hoãn việc cấm tiền điện tử, tạo đồng tiền riêng cho quốc gia

Ấn Độ hoãn việc cấm tiền điện tử, tạo đồng tiền riêng cho quốc gia

Chính phủ Ấn Độ vẫn chưa sẵn sàng hoàn thiện dự luật tiền điện tử khét tiếng có thể cấm tất cả các khoản thanh toán tài sản kỹ thuật số trong nước và trên thực tế có khả năng phá hủy toàn bộ ngành công nghiệp này.

Quốc hội Ấn Độ chưa sẵn sàng thông qua dự luật

Ấn Độ đã tuyên bố rằng dự luật tiền điện tử rất có thể sẽ bị hoãn lại và được thảo luận trong tương lai gần vì các cơ quan quản lý cần hoàn thiện tất cả các chi tiết trước khi ban hành luật, theo nguồn tin của Bloomberg.

Thủ tướng Ấn Độ mong muốn tham khảo ý kiến rộng rãi về đề xuất này trước khi được thực thi trong nước. Vì bản thân chủ đề có thể được coi là phức tạp từ cả khía cạnh kỹ thuật và xã hội, phiên họp hiện tại sẽ không thể đưa ra kết luận cuối cùng khi kết thúc vào ngày 23 tháng 12.

Đọc thêm: Thủ tướng Ấn Độ kêu gọi các quốc gia dân chủ hợp tác về tiền điện tử

Theo lịch trình của quốc hội vào tuần cuối cùng trước năm mới, dự luật tiền điện tử không còn là chủ đề thảo luận nhưng vẫn có thể xuất hiện trong hội đồng như một phần của quá trình thảo luận luật.

Tiền điện tử "tư nhân" sẽ bị cấm

Dự luật sẽ là bước đầu tiên hướng tới việc tạo ra đồng tiền kỹ thuật số chính thức của đất nước  theo mô tả trên trang web của quốc hội. Ngoài việc tạo và phát triển CBDC chính thức, tất cả các loại tiền điện tử “tư nhân” khác trong nước sẽ bị cấm ngoại trừ các đồng tiền cung cấp công nghệ cơ bản.

Ấn Độ vẫn là một trong những thị trường lớn nhất về tài sản kỹ thuật số trên thế giới và chiếm tỷ trọng tăng trưởng 641% vào năm 2021. Lời kêu gọi quản lý chỉ là vấn đề thời gian và thị trường không thể tiếp tục nằm ngoài tầm kiểm soát. Dự luật đã trải qua nhiều thay đổi và là chủ đề thảo luận trong quốc hội Ấn Độ kể từ tháng 11.


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.