778 triệu USD BNB được đốt trong đợt đốt hàng quý thứ 19

778 triệu USD BNB được đốt trong đợt đốt hàng quý thứ 19

Khoảng 778 triệu USD BNB đã được đốt trong đợt đốt hàng quý thứ 19, với khoảng ​​1,839,786 token bị loại bỏ khỏi lưu thông. Lần đốt này là lần thứ hai sử dụng mô hình Auto-burn, sau lần đầu tiên vào tháng 1 năm nay.

Xét về lượng BNB, đây là đợt đốt lớn nhất kể từ quý 4 năm 2020.

Trước đây, một lượng lớn BNB cũng đã được đốt hàng quý, nhưng số lượng phụ thuộc vào các chỉ số kinh doanh khác nhau mà Binance đạt được trong quý. Vào tháng 12/2021, các đợt đốt hàng quý này đã được chuyển sang mô hình Auto-burn, dựa trên các chỉ số ngoài sàn. Công thức xác định lượng BNB được đốt trong mô hình Auto-Burn mới tính đến số block được sản xuất trên BNB Chain trong quý, cũng như giá BNB trung bình (tính bằng USD) trong cùng khoảng thời gian.

Mô hình sẽ có hiệu lực cho đến khi nguồn cung BNB giảm xuống còn 100 triệu token, điều này tuân theo whitepaper ban đầu mà Binance phát hành. Ngay cả khi tắt mô hình này, vẫn sẽ có một số áp lực giảm phát đối với nguồn cung BNB nhờ cơ chế đốt BNB theo thời gian thực đã được triển khai trên BNB Chain. Một phần phí gas thu được trong mỗi block trên BNB Chain sẽ bị xóa vĩnh viễn khỏi lưu thông và điều này sẽ tiếp tục ngay cả sau khi nguồn cung BNB giảm xuống còn 100 triệu token.

BNB đã tăng 5.8% trong 24 giờ qua và hiện đang được giao dịch ở mức 420 USD, tổng vốn hóa thị trường tăng 4.6% trong ngày.

Biểu đồ BNB/USDT tại Nami Exchange.

Nguồn: https://coincodex.com/article/14258/778-million-worth-of-bnb-has-been-destroyed-in-19th-quarterly-burn/


Share Tweet Send
0 Ý kiến
Loading...
You've successfully subscribed to Nami Today
Great! Next, complete checkout for full access to Nami Today
Welcome back! You've successfully signed in
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.